Pozitrend

Pozitum, çalıştığı alanlarda trendleri takip eden çoğu zaman öncü trendleri başlatmak konusunda inisiyatif alan bir yapıya sahiptir. Birlikte yol aldığı paydaşların ihtiyaçlarına göre güncel çözümleri geliştirir ve sunar.

Liderlik Psikolojisi, yeni modellenen liderlik yaklaşımlarının kurumların ve kültürlerin doğru adapte etmesine yardım eden vizyoner, stratejik, taktiksel ve operasyonel çözümleri doğru dengede ele almayı kolaylaştıran bütüncül bir liderlik gelişim atölye çalışmasıdır.

Adboard, fasilitasyon odaklı müşteri ihtiyaçları ve içgörülerinin bilimsel objektif toplanması ve işlevsel ele alınmasını sağlayan bir danışma kurulu çalışmasıdır.

Zihinsel Sağlığın İlk Yardımı, kriz anlarında ya da zihinsel sağlığı çok zorlayan koşullarda, liderlerin ve yöneticilerin çalışanlara doğru yaklaşmasını kolaylaştıran psikodinamik çözümler altında da ele alınan beceri geliştirme çalışmasıdır.

Audiologo, çizgi dışı bir yaklaşımla işitsel duyunun marka inşasında kullanılması için kuruma, ürüne veya hizmete özel tasarlanmış müzikal çözümlerdir.

Pozitum her dönem ihtiyaca dönük çözümleri kurum Pozitrend çalışmalarında günceller ve müşterilerinin beğenilerine sunar.

Onboard; VUCA dünyasının dalgalı denizlerinde kendinizin ve ekibinizin temel motivasyon kaynaklarının ve raydan çıkaran durumların kaptanlık ve denizcilik metaforlarının simüle edildiği, tutkuların, gizli ve kör alanların kurumsal rollerden bağımsız gözlemi ve bu konuda profesyonel eğitimcilerden koçluk alınmasını sağlayan deneyim programıdır.

Saha, Basketbol metaforu üzerinden “Kazanma Azmi”, “Yüksek Performanslı Takım”, “Liderlik Becerileri” konularında farkındalık ve ileriye dönük davranış değişikliği yaratmayı hedefleyen motivasyonel seminer programıdır.

Aşkın E Hali, gelenekselden rekabete duyarlı, markalaşmayı öne alan eczacılık dünyasında; internet tıbbı, ilaç dışı ürünlerin satışını yapan siteler, aktarlar, zincir eczacılık gibi unsurlardan ayrışabilmek, eczanenize ve ekibinize pazarlama dünyasındaki uygulamaları adapte edebilmek, performans ve güven unsurlarının ötesinde danışanlarınız/hastalarınız ile güçlü duygusal bağ oluşturmayı hedefleyen eğitim programıdır.