Pharma Exclusive

Pozitum, İlaç sektöründeki deneyimini bu sektörün uçtan uca tüm paydaşlarına sunabilmek için satış, pazarlama, medikal, pazara erişim akademileri ile sektörün hizmet ettiği tüm alanlarda uzman kadroları ile güçlü çözümler geliştirir ve uygular.

Satış ve Tanıtım Akademisi, sahada aktif görev alan mümessillerin, kilit müşteri yöneticilerinin, bölge müdürlerinin yetkinlik bazlı ve kurum stratejik öncelikleri ile uyumlu gelişim yolculuklarının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar.

Pazarlama Akademisi, ilaç sektörüne özgü pazarlama trendlerini ve yeni nesil çözümleri de dikkate alarak tüm pazarlama faaliyetlerinde yer alan çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye odaklanır.

Medikal Akademi, ilaç sektörünün hem içinde çalışan medikal kadroların hem de hizmet verdikleri sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları eğitim ve gelişim faaliyetlerine odaklanır. Kimi zaman danışma kurullarının etkin fasilitasyonu ile müşteri içgörüsü almayı kolaylaştırır, kimi zaman da sektör deneyimi heterojen olan medikal iç kadroların ortak değer ve amaç doğrultusunda gelişimleri için etkin akademi programları sunar.

Pazara Erişim Akademisi, sağlık gibi çok önemli bir alanda doğru hastanın doğru tedaviye erişmesini kolaylaştıran çözümleri sunan ekiplerin bu alanda gerekli donanımlara ulaşmasını kolaylaştıran yetkinlik ve becerilere odaklanan eğitsel çözümleri önceliklendirir.

Satış ve Tanıtım Akademisi

 • Hastayı merkeze koyan müşteri odaklı tanıtım tekniklerinin kurum vizyon ve stratejik hedefleri ile hızlı ve etkin adaptasyonunu sağlayan “Satış ve Tanıtım 4.0” eğitimi
 • Temsilcinin her kritik temasında müşteriyi etkileme, ikna ve sunum becerilerini geliştirmeyi garantileyen, bol uygulamalı  “Sunum ve Ötesi” eğitimi 
 • Dijital tanıtım araçlarından en etkili şekilde fayda sağlamak için “Dijital Tanıtım Modeli” eğitimi
 • Daha iyi satış yapabilmek için müşterinin davranışlarına kendi davranışlarını uyarlayarak farkı davranış stillerine esneyebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen “4 Boyutlu Satış” eğitimi 
 • Müşteri ve kurumun ortak beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, tarafların kazan-kazan temelli stratejik partnerlik kurmalarını hedefleyen “Müzakere Teknikleri” eğitimi
 • Pazarlanabilir bilgilerin, müşteri etki ağının ve irtibat matrisinin yardımı ile yüksek-yatırım-geri dönüşü sağlayacak çözümler geliştirip bölgesinin CEO’su gibi davranmayı öğreten “Entegre Müşteri Yönetimi” eğitimi
 • Kilit müşterilerin derinlemesine analizi, olası fırsatların keşfi ve sadeleştirilmesi, potansiyel fırsatların tabularasa yöntemi ile sunulması, bağlayıcı bir aksiyon planı ile güçlü taahhütler oluşturulmayı hedefleyen “Kilit Müşteri Yönetimi” eğitimi
 • Bölge müdürlerinin kendini, takımını, ve işini geliştirmesini sağlayan üç adımda gerçekleştirilen eğitim ve koçluk programları
 • İlaç sektörüne özel tasarlanmış, bölge müdürü adaylarının değerlendirilme merkezi olarak kullanılabilecek ve yeni başlamış bölge müdürlerinin iş yapışlarını geliştirecek “BM iş simülasyonu” eğitimi ve koçluğu

Pazarlama Akademisi

 • Alan uzmanları tarafından ilaç sektöründe özel olarak hazırlanmış, analiz formülasyon ve iletişim fazlarından oluşan “Farmada Pazarlama Temel Eğitim” programı
 • Sektörde en çok karşılaşılan ve ürün müdürü pozisyonu için kritik öneme sahip “Yeni Klinik Çalışma, Yeni Rakip (War Game), Yeni Jenerik ile Mücadele, Hasta Yolculuğu, Ajans Briefi Verilmesi” ve benzeri konuların işlendiği “Pazarlama Workshopları”
 • Pazarlamacı olmayanlar için pazarlama zihniyetinin aktarıldığı, pazarlama stratejilerinin etkin uygulanmasını destekleyen “MedikoMarketing” eğitimi

Medikal Akademi

İlaç sektöründe önemi giderek artan medikal ekiplerdeki, yüksek devir hızını düşürmek, düşük memnuniyet ve bağlılığı artırmak için, sektör tecrübeli, akademik alt yapıya sahip hekimler tarafından hazırlanmış sektördeki ilk ve tek akademi programı olan “Farmada Medikal Olmak” ve “Yeni Trend: Sahadaki Doktor” eğitimleri