Liderlik Akademisi

Pozitum bünyesinde liderlik en öncelikli çalışma alanlarından biridir. Bireyin kendisine, birlikte çalıştığı ekiplere ve işine katkısını geliştirmeyi hedefler.

Kendine liderlik çoğu zaman “Enerji Katan Liderlik” kişinin güçlü analiz araçları ile kişisel farkındalığını artırmayı, farkına vardığı duygu, düşünce ve davranışlarını etkin yönetmesini kolaylaştırmayı ve etkileme ve ikna becerilerini geliştirmeyi önceliklendirir.

Ekibine liderlik çoğu zaman “Yüksek Performanslı Takımlar” başlığında psikososyal güven inşası, yapıcı çatışma kültürü, bağlılık ve aidiyet inşası, anlam ve adanmışlık keşfi ve sürdürülebilir performansı önceliklendirir.

İşine liderlik her kurumun ihtiyaç, beklenti ve değer katan çözümlerine göre şekillendirilen çoğu zaman “Stratejik Çeviklik” çatısı altında iş dünyasının tutarlılık ve esneklik gerektiren çevik süreçlerine uyumlu vizyoner, müşteri ve çalışanı anlamaya odaklı, kaostan çıkma becerisi güçlü, öğrenme çevikliği yüksek liderleri oluşturma ve geliştirmeyi önceliklendirir.

Kurumların kültürü, değerleri, liderlerinden bekledikleri yetkinlikleri, stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda özelleştirilen programlar yüzyüze, hibrit ve uzaktan çözümlerle karma eğitim seçenekleri ile sunulur.

Tüm programlar kapsayıcı araçlarla desteklenir. Bireysel, akran ve grup koçlukları ile güçlendirilir. Farklı öğrenme stillerine uyarlanmış takip araçları ile pekiştirilir. Memnuniyet, öğrenme, hedeflenen davranış değişiklikleri ve iş sonuçlarını ölçümleyen objektif ölçüm araçlarının kurum ihtiyaçlarına uyarlanması ile sürdürülebilir kılınır.